Nasza misja

Wiele przedsiębiorstw już zleciło firmom zewnętrznym usługi administracyjne i logistyczne. Takie firmy mają wśrod swoich pracowników wyłącznie profesjonalistów, którzy dają przedsiębiorstwom przewagę nad konkurencją.

Nextway obsługuje całość usług administracyjnych/finansowych w outsourcingu, za pośrednictwem zintegrowanych systemów i raportowania dostosowanego do realiów klienta.

Takie podejście pozwala klientom skoncentrować się na kluczowych działaniach dla firmy, co prowadzi do oszczędności kosztów i gwarantuje 100% operatywności.

 • Podatki i składki
 • Pojedyncze raporty
 • Zobowiązania
 • Budżety
 • HISTORIE SUKCESU NEXTWAY

 • HISTORIE SUKCESU NEXTWAY

 • HISTORIE SUKCESU NEXTWAY

Usługi

Oferujemy następujące usługi (między innymi):

Zasoby Ludzkie i Zarządzanie Personelem

 

Z punktu widzenia zasobów ludzkich, zaspokajamy następujące potrzeby:

Wsparcie w zarządzaniu

 • Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Informacje na temat zarządzania
 • Przygotowanie rocznego budżetu
 • Raportowanie (krajowe i międzynarodowe)
 • Koncepcja "Tableau de Board"
 • Projekty inwestycyjne
 • Plany rentowności gospodarczo-finansowej
 • Audyty

Zarządzanie operacyjne

 • Fakturowanie
 • Zobowiązania i należności
 • Zarządzanie finansami
 • Serwis Biuro Obsługi Klienta
 • Zarządzanie i inwentaryzacja aktywów
 • Kontrola działalności gospodarowania
 • Zarządzanie i kontrola operacji kredytowych
 • Budżety
 • Inne operacje administracyjne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • System wynagrodzeń
 • Podatki i składki
 • Obowiązkowe mapy

KONTAKT

+351 (21)418-8953 info@nextway-group.com Alameda António Sérgio, nº22, 5ºA Miraflores
1495-132 Algés, Portugal